Om föreningen
Oskarshamns FordonsEntusiaster - Klubben

Bli medlem.

Inträdesavgift: 100:- betalas 1 gång
Medlemsavgift:
100:-/år
Bankgiro: 
5678-9241

Skriv namn och adress på inbetalningsavin.

Tele/adress.

Tele:      0491-184 44,  0768-567 200  (ordförande)
E-mail:  ofe@ofe.se

Adress:   Södra vägen 106
                572 51 Oskarshamn

Styrelsen

 

Ordförande: Karl-Erik Gustavsson
Sekreterare: Torsten Strömberg
Kassör: Kristian Andersson
Ö styrelse: Anders Rotviker
  Jan Isaksson
  Bengt Olof Johnsson
  Inge Jonsson
Suppleanter:  Mattias Laaakso
  Göran Arvidsson
Revisorer: Lennart Redborn
  Anders Lotsengård
Valberedning: Styrelsen
   
 
Webmaster: Inge Jonsson    

                            Styrelsen kan nås på epost : ofe@ofe.se